» Tietoa meistä » Yhteis­kunta­vastuu
Fibernetin mikrosahauskone tekee matalan kaivannon

Yhteis­kunta­vastuu

Me turvaamme tietoliikenneyhteydet pienimmällä mahdollisella ympäristökuormalla

Suomi tarvitsee luotettavia ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä. Me vastaamme tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin vähäpäästöisesti, sujuvasti ja rakennettua ympäristöä rasittamatta. Tämä on vastuullisuuslupauksemme, jonka vastuullisuusohjelmaprojektin päätteeksi muotoilimme.

Vastuullisuusohjelmamme tarkastelee vastuullisuutta ympäristön, talouden, ihmisten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Vastuullisuutemme painopisteitä ovat toimintamme vähäpäästöisyys, turvallisuus, tietoliikenneyhteyksien saavutettavuuden maanlaajuinen edistäminen sekä luotettava ja lähiympäristön kannalta siisti tapa palvella asiakkaitamme.

Fibernetin vastuullisuusohjelman neljä painopistettä tekstinä ja kuvakkeina

Ympäristövastuu

Ympäristön näkökulmasta toimintamallimme on edistyksellinen: olemme yksi harvoista valokuiturakentajista Suomessa, jotka käyttävät ympäristöystävällistä mikrosahaustekniikkaa. Tekniikka myös nopeuttaa rakennusprojekteja merkittävästi, ja tekee rakentamisesta miellyttävämpää alueen asukkaille. Mikrosahaustekniikka vähentää merkittävästi valokuiturakentamisen päästöjä perinteisiin rakentamistapoihin verrattuna.

Vuonna 2023 käynnistimme vastuullisuusohjelman yhteistyössä Virnex Groupin kanssa. Osana vastuullisuusohjelmaa laskimme hiilijalanjälkemme niin valokuituverkon rakentamisen kuin koko liiketoimintamme osalta. Selvityksen mukaan mikrosahaustekniikan päästöt ovat jopa yli 50 kertaa pienemmät kuin perinteisellä kaivutekniikalla rakennetun valokuituverkon, kun verkko toteutetaan asfaltoidulla alueella. Verrattuna toteutukseen, jossa 20 % valokuituverkosta sijoittuu asfaltoiduille alueille ja loput viheralueille, mikrosahaustekniikan päästöt ovat 15 kertaa pienemmät kuin perinteisen rakentamistekniikan. Suurta kokonaiseroa selittävät uudelleenasfaltoinnin ja maamassojen kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Perinteistä rakentamistapaa käytettäessä maahan tehdään syvä kaivanto ja maa-ainesta joudutaan kuljettamaan pois. Fibernetin mikrosahaustekniikalla maahan tehdään niin matala ja siisti kaivanto, että poiskuljetettavaa maa-ainesta ei synny. Kaivutöihin kuluu lyhyempi aika kuin perinteisillä tekniikoilla, mikä osaltaan vähentää päästöjen syntymistä.
Valokuituverkon rakentamisen hiilijalanjäljen laskennan teki GHG-protokollan mukaisesti Green Carbon.

Mikrosahaustekniikalla rakennetun valokuituverkon hiilijalanjälki on 52 kg CO2e. Mittaus tehtiin sadan metrin matkalta, GHG-protokollan mukaisesti.

Pyrimme vähentämään päästöjä myös kaikessa muussa toiminnassamme:

  • käytämme työkoneissamme vähäpäästöistä polttoainetta aina, kun se on mahdollista
  • kierrätämme kaiken muovimateriaalin
  • käytämme uusiutuvaa energiaa laitetiloissamme
  • hyödynnämme sähköisiä neuvotteluratkaisuja sekä sisäisissä palavereissa että sidosryhmiemme kanssa

Sekä henkilöstömme että alihankkijamme sitoutuvat noudattamaan Code of Conduct ja Code of Business Ethics -toimintamalleja.

Taloudellinen vastuu

Fibernet Finland Oy:n omistavat CEBF ja Ociusnet Group AB. CEBF eli Connecting Europe Broadband Fund on Euroopan Komission ja Euroopan Investointipankin yhteinen rahasto, joka rahoittaa valokuituverkkojen rakentamista Euroopassa tavoitteenaan lisätä valokuidun saatavuutta EU:n tavoitteiden mukaisesti. Ociusnet Group AB on ruotsalainen valokuituverkkojen kokonaistoimittaja. Liiketoimintamme on vakaalla pohjalla.

Yhteiskuntavastuu

Olemme kasvava yritys ja haluamme tarjota henkilöstöllemme vakaan työympäristön sekä mahdollisuudet itsensä kehittämiseen. Työllistämme kymmenkunta henkilöä suoraan, ja lisäksi suuren joukon rakentamisesta vastaavia ammattilaisia laajan alihankkijaverkostomme kautta.

Huolehdimme henkilöstömme ja alihankkijoidemme turvallisuudesta. Jokaisella valokuitutyömaalla on turvallisuusvastaava, joka vastaa siitä, että työaikalakeja sekä turvallisuus- ja rakennusmääräyksiä noudatetaan.

Toimimme aina yhteistyössä kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Palkkaamme valokuituverkon rakennus- ja asennustöihin paikallista työvoimaa aina, kun se on mahdollista. Osallistumme alueen elinvoimaisuuden parantamiseen tarjoamalla niin asukkaille, alueen yrityksille kuin viranomaisillekin mahdollisuuden nopeaan verkkoyhteyteen.

Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan ja nopean verkkoyhteyden, joka tuo muun muassa digitaalisen terveydenhuollon palvelut asiakkaan ulottuville asiakkaan asuinpaikasta tai liikkumismahdollisuuksista riippumatta. Pidämme tärkeänä myös sitä, että myös haja-asutusalueiden asukkailla on mahdollisuus esimerkiksi etätyöhön tai -opiskeluun laadukkaan verkkoyhteyden avulla.

Fibernet Finland Oy