» Mikrosahaustekniikka vähentää valokuidun päästöjä merkittävästi

Mikrosahaustekniikka vähentää valokuidun päästöjä merkittävästi

Valokuitu itsessään on vähäpäästöinen valinta: se on pitkäikäinen eikä sitä tarvitse uusia tai päivittää. Mikrosahaustekniikalla rakennettu valokuituverkko on vähäpäästöisyydessä omaa luokkaansa.

Osana vastuullisuusohjelmaa laskimme sekä oman toimintamme hiilipäästöt että valokuituverkon rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Kun valokuituverkko rakennetaan mikrosahaustekniikalla, rakentamisen hiilijalanjälki kiinteistöä kohden on keskimäärin 52 kg CO2e, mikä vastaa noin 362 kilometrin henkilöautomatkaa. Laskelmassa on mukana tarvittavien materiaalien ja laitteiden valmistuksen, kuljetuksen ja asennuksen päästöt. Selvityksen mukaan mikrosahaustekniikan päästöt ovat jopa yli 50 kertaa pienemmät kuin perinteisellä kaivutekniikalla rakennetun valokuituverkon, kun verkko toteutetaan asfaltoidulla alueella. Verrattuna toteutukseen, jossa 20 % valokuituverkosta sijoittuu asfaltoiduille alueille ja loput viheralueille, mikrosahaustekniikan päästöt ovat 15 kertaa pienemmät kuin perinteisen rakentamistekniikan. 

Suurta kokonaiseroa selittävät uudelleenasfaltoinnin ja maamassojen kuljetuksista aiheutuvat päästöt. Perinteistä rakentamistapaa käytettäessä maahan tehdään syvä kaivanto ja maa-ainesta joudutaan kuljettamaan pois ja työkoneiden määrä on suurempi kuin mikrosahaustekniikassa.. Uudelleenasfaltoinnista syntyvät päästöt ovat huomattavat. Fibernetin mikrosahaustekniikalla maahan tehdään niin matala ja siisti kaivanto, että poiskuljetettavaa maa-ainesta ei synny. Kaivutöihin kuluu lyhyempi aika kuin perinteisillä tekniikoilla, mikä osaltaan vähentää päästöjen syntymistä. Myös mikrosahaukseen käytettävä kone on pieni ja vähäpäästöinen.

Olemme iloisia, että voimme osaltamme vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisella tavalla ja toivomme, että vähäpäästöisyys olisi merkittävä tekijä yhä useamman valokuituverkon rakentamispäätöksen takana. Mikrosahaustekniikkaa puoltaa vähäpäästöisyyden lisäksi moni muukin tekijä: sen avulla verkko rakentuu nopeammin, siistimmin ja myös mukavammin, kun katuja ei tarvitse sulkea ja asukkaat voivat elää arkeaan normaaliin tapaan koko rakennusprojektin ajan

Fibernetin toimitusjohtaja Janne Ahola

Fibernetin vastuullisuusohjelma on tehty yhteistyössä Virnex Groupin kanssa.  Valokuituverkon rakentamisen hiilijalanjäljen laskennan on tehnyt GHG-protokollan mukaisesti Green Carbon.
Voit tutustua vastuullisuusohjelmaamme yhteiskuntavastuu-sivulla.

Pylväsdiagrammi kertoo, että Fibernetin mikrosahaustekniikalla rakennetun valokuituverkon hiilijalanjälki on 52 kg CO2e. Kaivutekniikalla vastaava luku on kaupunkialueella yli 2500 (jos alue on 100 % asfaltoitu) ja yli 500 (jos alue on 20 % asfaltointi).
Fibernet Finland Oy