» Hiililaskelma ja vastuullisuusohjelma tukevat Fibernetin kestävyystavoitteita

Hiililaskelma ja vastuullisuusohjelma tukevat Fibernetin kestävyystavoitteita

Fibernet on fiksumman ja vähäpäästöisemmän valokuidun edelläkävijä. Tiedämme jo, että valokuituyhteyksien toteuttaminen käyttämämme sahaustekniikan avulla tuottaa viisi kertaa vähemmän päästöjä kuin perinteisellä kaivutekniikalla vedetty kuitulinja.

Fibernet on fiksumman ja vähäpäästöisemmän valokuidun edelläkävijä.

Tiedämme jo, että valokuituyhteyksien toteuttaminen käyttämämme sahaustekniikan avulla tuottaa viisi kertaa vähemmän päästöjä kuin perinteisellä kaivutekniikalla vedetty kuitulinja. Niin ikään tiedämme, että valokuidulla on ympäristöetuja verrattuna muihin laajakaistatekniikoihin, sillä se käyttää vähemmän energiaa.

Nyt haluamme kuitenkin laskea omat hiilipäästömme ja koota kestävyystekomme vastuullisuusohjelmaksi, jotta voimme tehdä liiketoimintamme kestävyyden edistämisestä entistä tavoitteellisempaa ja mitattavampaa.

Ohjelmalla selvitämme meihin vaikuttavia tekijöitä ja sidosryhmiemme odotuksia sekä tunnistamme, mihin me voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa eniten. Niin ikään tunnistamme, mitkä ovat meille olennaisimmat vastuullisuuden edistämisen painopisteet.
Näin meidän on helppoa sitoa myös kasvumme strategia kestävän kehityksen painopisteisiin ja tavoitteisiin sekä rakentaa vähäpäästöisemmästä toimintatavastamme entistä selkeämpi kilpailuetu.

Vastuullisuusohjelma ja hiililaskenta toteutetaan loppuvuoden 2023 aikana ja ne julkaistaan vuoden 2024 alussa. Yhteistyökumppaninamme vastuullisuusohjelman toteuttamisessa toimii Virnex ja hiiliaskennassa Green Carbon.

Tehdään yhdessä asiat fiksummin ja kestävämmin,
Janne Ahola, toimitusjohtaja

Kaksi vihreää jalanjälkeä, joissa merkintä CO2
Fibernet Finland Oy