» Fibernetin toimintaa ohjaa nyt vastuullisuusohjelma

Fibernetin toimintaa ohjaa nyt vastuullisuusohjelma

Suomi tarvitsee luotettavia ja turvallisia tietoliikenneyhteyksiä. Me vastaamme tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin vähäpäästöisesti, sujuvasti ja rakennettua ympäristöä rasittamatta.

Tämä on vastuullisuuslupauksemme, jonka vastuullisuusohjelmaprojektin päätteeksi muotoilimme. Lupaus velvoittaa meitä edistämään vastuullisuutta ja kestävyyttä omassa toiminnassamme – erityisesti valitsemissamme painopisteissä. Vastuullisuutemme painopisteitä ovat toimintamme vähäpäästöisyys, turvallisuus, tietoliikenneyhteyksien saavutettavuuden maanlaajuinen edistäminen sekä luotettava ja lähiympäristön kannalta siisti tapa palvella asiakkaitamme.

Miten vastuullisuusohjelma tehtiin?

Fibernetin vastuullisuusohjelman työstäminen alkoi marraskuussa 2023 yhdessä Virnex Groupin kanssa. Vastuullisuusohjelman taustaksi työryhmä kävi läpi markkinoilla olevia muutoksia ja trendejä, joita heijastimme kestävyysteemoihin. Tunnistimme myös yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset sidosryhmät. Kysyimme sidosryhmiltä, millaisia näkemyksiä ja odotuksia heillä on Fibernetin vastuullisuudesta.

Projektin toisen vaiheen keskiössä oli yrityksen oman toiminnan arviointi. Työpajatyöskentelyn kautta lisäsimme ymmärrystä arvoketjun eri vaiheista ja niiden merkittävimmistä vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarkastelimme yrityksen liiketoimintaa myös hallinnollisesta näkökulmasta. Työskentelyn rakenne nojaa EU:n kestävyysraportointidirektiivin ESRS-standardeihin.

Kolmannen työskentelyvaiheen aikana syvennyimme yrityksen rooliin arvoketjun toimijana ja kävimme läpi sidosryhmien odotuksia. Yhdistämällä oman toiminnan vaikutukset, liiketoimintastrategian tavoitteet ja sidosryhmien vastuullisuusodotukset, pystyimme tunnistamaan liiketoiminnan olennaiset kestävyysseikat ja teemat, joissa Fibernet parhaiten pystyy edistämään kestävää liiketoimintaa.

Näin muodostimme painopisteet, joiden varassa kehitämme vastuullisuuttamme. Painopisteet vahvistettiin olennaisuusanalyysilla. Olennaisuusanalyysin avulla tunnistimme Fibernetin sidosryhmien kannalta merkityksellisimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin sekä talouteen ja yhteiskuntaan. Lisäksi vastuullisuustyöryhmä arvioi teemoja Fibernetin liiketoiminnan ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Osana vastuullisuuden kehittämistä laskimme myös hiilipäästömme.

Vastuullisuusohjelma antaa meille nyt hyvät valmiudet sekä selkeät tavoitteet ja mittarit liiketoimintamme kestävään kehittämiseen. Voit tutustua vastuullisuusohjelmaamme yhteiskuntavastuu-sivulla.

Janne Ahola,
Toimitusjohtaja

Fibernet Finland Oy