» Julkinen kuuleminen maaseuturahaston laajakaistahankkeesta

Julkinen kuuleminen maaseuturahaston laajakaistahankkeesta

Tiedote Liperin laajakaistahankkeesta

Kuulutuksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Seuraavalle alueelle on jätetty tukihakemus laajakaistaverkon rakentamiseksi:

Kunta: Liperi
Kylä/kaupunginosa: Käsämä, Vaivio ja Kurenvaara
ELY-keskus: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Hankkeen nimi: Käsämän kyläverkko vaihe-2
Hankenumero: 278534

Tällä julkisella kuulemisella annetaan teleoperaattoreille mahdollisuus kertoa tiedot hankealueella jo olevista verkoista sekä alueelle uskottavasti suunnitelluista verkoista, jotka ovat ottavissa käyttöön kolmen vuoden kuluessa suunnitelma julkaisemisesta (GBER art. 52)

Olemassa oleva verkko/suunnitteilla oleva verkko:

Verkon on pystyttävä tarjoamaan hankealueella luotettavasti vähintään 100 Mbit/s sekunnissa siirtonopeuden (GBER art.52)

Liittymä katsotaan olevan verkon peittoalueella, jos se on jo liitetty verkkoon tai voidaan liittää verkkoon ja aktivoida siihen palvelu neljän viikon kuluessa pyynnöstä hinnaston mukaisella kohtuullisella kytkentämaksulla.
 
Olemassa olevista verkoista tulee toimittaa verkon todennettavissa oleva sijaintikartta liitäntäpisteineen sekä verkossa tarjottava luotettava vähimmäislatausnopeus.

Suunnitelluista verkoista tulee toimittaa sellaisia tietoja, joista voidaan todeta, että verkko tullaan rakentamaan seuraavan 3 vuoden aikana. Näitä ovat esimerkiksi verkkosuunnitelma, toteutusaikataulu, tiedot alueella toteutetusta markkinoinnista ym.

Lausunnon toimittaminen:

Lausunnosta pitää selvitä mitä hanketta se koskee sekä mitkä tiedot lausunnossa ovat liikesalaisuuksia.
Lausunnon jättäminen ei estä asian ratkaisemista.
Lausunto pyydetään toimittamaan turvapostina:

https://turvaviesti.ruokavirasto.fi

sähköpostiosoite: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Aihe riville hankkeen nimi, numero ja asiatunnus 3817/03.01.20.10/2023

Määräaika ilmoituksen jättämiselle 25.5.2024 klo 15:00. (määräaika 1 kk)

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.4.2024

Kuulutuksen nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 25.4.2024-25.5.2024 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa ely-keskus.fi/Kuulutukset.

Lisätietoja

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta antaa Anne-Marie Mutanen. sähköposti anne-marie.mutanen@ely-keskus.fi

Hankekartta (kuva hankealueesta):

Fibernet Finland Oy